Allmendinger

Koszty wysyłki

  • W trakcie realizacji zamówienia w Allmendinger , każdy Zamawiajacy informowany jest o koszcie transportu. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformowac Allmendinger o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu odbioru na odbiór własny.
  • Informacje dotyczące kosztu transportu można również uzyskać, wysyłajac zapytanie odnośnie danego produktu lub e-mail na adres allomeble@allmendinger.pl
  • Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartosc w obecnosci spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póz. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególnosci spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawe do uznania reklamacji.
  • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwila pokwitowania na Nabywce przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko zwiazane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
Regulamin | O NAS | Polityka Prywatności | Koszty wysyłki | Płatności | Kontakt
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Wykonanie i utrzymanie: iw@com